ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์เกียวโต » มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

19519

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - เม.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿29,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – ปราสาทโอซาก้า – มิตซุย เอ้าท์เล็ท – เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะ ซาโตะ
  • วันที่ 3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – สะพานนาคะบาชิ – ถนนเมืองเก่าซันมาจิ – อิออน
  • วันที่ 4 เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งปลอดภาษี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • วันที่ 5 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
05 – 09 มีนาคม 2567 35,999
06 – 10 มีนาคม 2567 35,999
07 – 11 มีนาคม 2567 35,999
08 – 12 มีนาคม 2567 35,999
12 – 16 มีนาคม 2567 35,999
13 – 17 มีนาคม 2567 38,999
14 – 18 มีนาคม 2567 43,999
15 – 19 มีนาคม 2567 43,999
19 – 23 มีนาคม 2567 43,999
20 – 24 มีนาคม 2567 43,999
21 – 25 มีนาคม 2567 43,999
22 – 26 มีนาคม 2567 43,999
26 – 30 มีนาคม 2567 43,999
03 – 07 เมษายน 2567 38,999
04 – 08 เมษายน 2567 38,999
05 – 09 เมษายน 2567 38,999
09 – 13 เมษายน 2567 38,999
10 – 14 เมษายน 2567 45,999
11 – 15 เมษายน 2567 45,999
12 – 16 เมษายน 2567 45,999
13 – 17 เมษายน 2567 45,999
23 – 27 เมษายน 2567 29,999
24 – 28 เมษายน 2567 29,999

มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า 5วัน 3คืน

ทัวร์เกียวโต

FACEBOOK FANPAGE


7 มกราคม 2024