เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์นาโกย่า » นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ เกียวโต โอซาก้า นารา 7วัน 5คืน

นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ เกียวโต โอซาก้า นารา 7วัน 5คืน

นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ เกียวโต โอซาก้า นารา 7วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 19284


จำนวนวันเดินทาง : 7วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿59,990 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ เกียวโต โอซาก้า นารา 7วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
  • วันที่ 2 สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า -สะพานนาคะบาชิ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตสึโมโต้
  • วันที่ 3 ปราสาทมัตสึโมโต้ -ไร่วาซาบิไดโอะ-เมืองโบราณคาวาระมาจิ- อิออน มอลล์
  • วันที่ 4 เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ถนนสายกาน้ำชา – พิธีชงชาญี่ปุ่น -ทางเดินนักปราชญ์ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
  • วันที่ 5 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
  • วันที่ 6 นารา-วัดโทไดจิ-วัดดารุมาจิ- ดิวตี้ฟรี – ปราสาทโอซาก้า- ซินเซไก
  • วันที่ 7 ปราสาทวากายาม่า-ตลาดปลาคุโรชิโอ- ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
22 – 28 มีนาคม 2567 59,990
23 – 29 มีนาคม 2567 59,990

นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ เกียวโต โอซาก้า นารา 7วัน 5คืน

ทัวร์นาโกย่า

FACEBOOK FANPAGE


22 ธันวาคม 2023