ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์เฉิงตู » CHENGDU เล่อซาน ง้อไบ๊ ภูเขาหิมะวาอู 6D4N

CHENGDU เล่อซาน ง้อไบ๊ ภูเขาหิมะวาอู 6D4N

CHENGDU เล่อซาน ง้อไบ๊ ภูเขาหิมะวาอู 6D4N

รหัสทัวร์

18798

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

฿17,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

CHENGDU เล่อซาน ง้อไบ๊ ภูเขาหิมะวาอู 6D4N

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานเฉิงตูเทียนฟู่ – เมืองโบราณหวงหลงชี – เมืองเล่อซาน – ล่องเรือชมพระแกะสลักหินหลวงพ่อโตเล่อซาน – ง้อไบ๊
  • วันที่ 3 ภูเขาหิมะวาอู ภูเขาโต๊ะที่ใหญ่ที่สุดในโลก (รวมกระเช้า 4 เที่ยว)
  • วันที่ 4 วัดเป้ากั๋ว – วัดฝูหู – เมืองเฉิงตู – ร้านหมอนโอโซน – ถนนโบราณจินหลี่
  • วันที่ 5 ชมหมีแพนด้า CHENGDU ZOO – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ร้านหยก – แพนด้ายักษ์ – ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ – ท่าอากาศยานเฉิงตูเทียนฟู่
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานเฉิงตูเทียนฟู่ – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
19 – 24 ธันวาคม 2566 17,999
29 ธ.ค. 2566 – 03 ม.ค. 2567 22,999
30 ธ.ค. 2566 – 04 ม.ค. 2567 22,999
09 – 14 มกราคม 2567 17,999
16 – 21 มกราคม 2567 17,999
23 – 28 มกราคม 2567 17,999
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 18,999
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567 17,999
05 – 10 มีนาคม 2567 17,999
12 – 17 มีนาคม 2567 17,999
19 – 24 มีนาคม 2567 17,999
20 – 25 มีนาคม 2567 17,999

CHENGDU เล่อซาน ง้อไบ๊ ภูเขาหิมะวาอู 6D4N

ทัวร์เฉิงตู

FACEBOOK FANPAGE


20 พฤศจิกายน 2023