ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฮอกไกโด » มหัศจรรย์ JAPAN โทยะ โอตารุ ซัปโปโร อิสระ1วัน 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN โทยะ โอตารุ ซัปโปโร อิสระ1วัน 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN โทยะ โอตารุ ซัปโปโร อิสระ1วัน 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

18427

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - พ.ย. 66

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿28,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์ JAPAN โทยะ โอตารุ ซัปโปโร อิสระ1วัน 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุววรณภูมิ กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ
  • วันที่ 3 กระเช้าอุสุซัง – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ถนนซาไกมาจิ – ช้อปปิ้งปลอดภาษี – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
  • วันที่ 4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่มีรถบริการรับ – ส่ง
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
07 – 11 พฤศจิกายน 2566 28,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 28,999
10 – 14 พฤศจิกายน 2566 28,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 33,999
16 – 20 พฤศจิกายน 2566 33,999
17 – 21 พฤศจิกายน 2566 33,999
21 – 25 พฤศจิกายน 2566 33,999
22 – 26 พฤศจิกายน 2566 33,999
24 – 28 พฤศจิกายน 2566 33,999
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566 36,999

มหัศจรรย์ JAPAN โทยะ โอตารุ ซัปโปโร อิสระ1วัน 5วัน 3คืน

ทัวร์ฮอกไกโด

FACEBOOK FANPAGE


1 พฤศจิกายน 2023