ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์อู่ฮั่น » The Heaven หุบเขาเทวดา อู่ฮั่น วั้งเซียนกู่ อู้หนี่โจว 4วัน 3คืน

The Heaven หุบเขาเทวดา อู่ฮั่น วั้งเซียนกู่ อู้หนี่โจว 4วัน 3คืน

The Heaven หุบเขาเทวดา อู่ฮั่น วั้งเซียนกู่ อู้หนี่โจว 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 18384

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿19,888 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

The Heaven หุบเขาเทวดา อู่ฮั่น วั้งเซียนกู่ อู้หนี่โจว 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ – เมืองอู้หยวน – อู้หนี่โจว+โชว์และแสดงแสง
  • วันที่ 2 เมืองอู้หยวน – เมืองซ่างเหรา – ภูเขาหลิงซาน (รวมกระเช้า) – กระจกแห่งท้องฟ้า -หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่
  • วันที่ 3 เมืองซ่างเหรา – เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น – ถ่ายรูปด้านนอกชามใหญ่ที่สุดในโลก – เมืองอู่ฮั้น – ผ่านชมสะพาน
  • วันที่ 4 เมืองอู่ฮั่น – วัดกุ้ยหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
29 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567 24,888
05 – 08 มกราคม 2567 21,888
12 – 15 มกราคม 2567 21,888
19- 22 มกราคม 2567 21,888
26 – 29 มกราคม 2567 19,888
23-26 กุมภาพันธ์  2567 21,888
01 -04 มีนาคม 2567 21,888
08 -11 มีนาคม 2567 21,888
15 -18 มีนาคม 2567 21,888
22 -25 มีนาคม 2567 21,888
29 มีนาคม – 01 เมษายน 2567 21,888

The Heaven หุบเขาเทวดา อู่ฮั่น วั้งเซียนกู่ อู้หนี่โจว 4วัน 3คืน

ทัวร์อู่ฮั่น

FACEBOOK FANPAGE