ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์อู่ฮั่น » ทัวร์อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 4วัน 3คืน

ทัวร์อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 4วัน 3คืน

ทัวร์อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์

19195

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - ก.พ. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿14,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ – เมืองอู่ฮั่น – ผ่านชมแม่น้ำแยงซี – เมืองจางเจียเจี้ย – ถนนคนเดินซีปู้เจีย
  • วันที่ 2 เมืองจางเจียเจี้ย – ศูนย์สมุนไพรจีน – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านยางพารา – ภูเขาเทียนเหมินซาน – หน้าผาระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ชมถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)

*OPTION: โชว์เสน่ห์เซียงซีซิ่ว MEILIXIANGXI

  • วันที่ 3 ร้านหยก – แกรนด์แคนยอน – สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานกระจก ไป-กลับ) + VR 4 มิติ – ผ่านชมเขาป่ายจ้าง – เมืองอู่ฮั่น – ถนนคนเดินเจียงฮั่น – THE BUND WUHAN
  • วันที่ 4 วัดกุยหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
05 – 08 มกราคม 2567 14,888
12 – 15 มกราคม 2567 14,888
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 14,888

ทัวร์อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 4วัน 3คืน

ทัวร์อู่ฮั่น

FACEBOOK FANPAGE


15 ธันวาคม 2023