ทัวร์เอเซีย » ทัวร์อินเดีย » ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์…พุทธคยา พาราณสี 2 สังเวชนียสถาน

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์…พุทธคยา พาราณสี 2 สังเวชนียสถาน

“ทัวร์อินเดีย

รหัสโปรแกรม : 17386

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

24,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์…พุทธคยา พาราณสี 2 สังเวชนียสถาน 5วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • เมืองพุทธคยา อินเดีย • หมู่บ้านนางสุชาดา • แม่น้ำเนรัญชรา • วัดมหาโพธิ์
  • วันที่ 2 ราชคฤห์ • วัดเวฬุวันวรวิหาร • เขาคิชฌกูฎ • ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร • มหาวิทยาลัยนาลันทา • พุทธคยา
  • วันที่ 3 พาราณสี • สารนาถ • พิพิธภัณฑ์สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี
  • วันที่ 4 วัดกาสีวิศวะนาต • พุทธคยา • วัดไทยสะสาราม
  • วันที่ 5 เมืองพุทธคยา • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
01 – 05 พ.ย. 66 25,999
22 – 26 พ.ย. 66 (เทศกาลดิวาลี) 27,999
06 – 10 ธ.ค. 66 28,999
20 – 24 ธ.ค. 66 29,999
27 – 31 ธ.ค. 66 29,999
10 – 14 ม.ค. 67 24,999
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 67 26,999
07 – 11 ก.พ. 67 27,999
21 – 25 ก.พ. 67 28,999
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 67 28,999
06 – 10 มี.ค. 67 27,999
20 – 24 มี.ค. 67 27,999

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์…พุทธคยา พาราณสี 2 สังเวชนียสถาน 5วัน 4คืน

ทัวร์อินเดีย

FACEBOOK FANPAGE