ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน

140   0

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • บินตรงสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
 • เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • นครรัฐวาติกันซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
 • หอเอนปิซ่า หอระฆังแห่งนี้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1987
 • เกาะเวนิส ความโด่งดังของเวนิสมาจากเป็นเกาะที่มีลักษณะพิเศษคือ ไม่มีถนนให้รถยนต์วิ่ง
 • เมืองลูเซิรน์ ผ่านอุโมงค์ก็อธธาร์ด เลาะเลียบทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์
 • สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต
 • เดินทางสู่มหานครปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV
 • ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิค
 • ถ่ายรูปกับประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ สร้างในปี 1810
 • สัมผัสบรรยากาศบนเรือบาโตมูช ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์
 • พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพี
 • เดินทางโดย สายการบิน Thai Airways

โหลดโปรแกรม คลิ๊ก! 

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดเดินทาง ราคา
06-15 มีนาคม 2563 ราคา 99,000.-บาท
20-29 มีนาคม 2563 ราคา 102,000.-บาท
10-19 เมษายน 2563 ราคา 104,000.-บาท

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน