SWISS PANORAMA 9 วัน

SWISS PANORAMA 9 วัน

รหัสโปรแกรม : 4040


จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน


ราคาเริ่มต้น ฿159,000 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

SWISS PANORAMA 9 วัน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
  • วันที่ 2 ซูริค – ลูเซิรน์ – หมู่บ้านวิทซ์นาว – ขึ้นยอดเขาริกิ – เมืองคูร์
  • วันที่ 3 คูร์ – ซังต์มอริทซ์ – BERNINA EXPRESS – ทิราโน่ – ลูกาโน่
  • วันที่ 4 ลูกาโน่ – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ
  • วันที่ 5 แซร์มัท – ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
  • วันที่ 6 ทาสซ์ – ลอยเคอร์บาด – มงเทรอซ์ – GOLDEN PANORAMA – กืซตาด์ก
  • วันที่ 7 กืซตาด์ก – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) – เมืองอินเทอลาเก้น
  • วันที่ 8 อินเทอลาเก้น – สนามบินซูริค – กลับกรุงเทพฯ
  • วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

กำหนดเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
23 – 31 มีนาคม 2567 159,000.-
07 – 15 เมษายน 2567 169,000.-
17 – 25 พฤษภาคม 2567 159,000.-

SWISS PANORAMA 9 วัน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

FACEBOOK FANPAGE


2 มีนาคม 2018