SWISS PANORAMA 9 วัน

501   0

SWISS PANORAMA 9 วัน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ซูริค – ลูเซิรน์ – หมู่บ้านวิทซ์นาว
  • นั่งรถไฟไต่ขึ้นยอดเขาริกิ
  • รถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina Express สวยแบบห้ามกะพริบตา
  • รถไฟสาย Glacier Express สู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ
  • ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
  • รถไฟสาย Golden Pass Panorama เป็น 1 ในเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟที่สวยที่สุดของประเทศ
  • ชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ขึ้นสู่ ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE)
  • เดินทางโดย สายการบินไทย (TG)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
17 – 25 มิถุนายน 2566 145,000.-
15 – 23 กรกฏาคม 2566 149,000.-
22 – 30 กรกฏาคม 2566 149,000.-
12 – 20 สิงหาคม 2566 149,000.-
16 – 24 กันยายน 2566 145,000.-
**14 – 22 ตุลาคม 2566** 149,000.-
11 – 19 พฤศจิกายน 2566 145,000.-
2 – 10 ธันวาคม 2566 145,000.-
9 – 17 ธันวาคม 2566 145,000.-
**30 ธ.ค.66 – 7 ม.ค. 67** 149,000.-

SWISS PANORAMA 9 วัน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์