ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ » ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ SWISS PANORAMA 9 วัน

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ SWISS PANORAMA 9 วัน

428   0

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ SWISS PANORAMA 9 วัน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • ซูริค – ลูเซิรน์ – ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ – ขึ้นยอดเขาริกิ
 • แซงค์ มอริทซ์ – BERNINA EXPRESS – ทิราโน่
 • ลูกาโน่ – อันเดอร์แมท
 • นั่งรถไฟสาย Glacier Express
 • แซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ
 • ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
 • ทาสซ์ – ลอยเคอร์บาด – มงเทรอซ์ – GOLDEN PANORAMA
 • กืซตาด์ก – กรินเดอวาลด์
 • ยอดเขาจุงเฟรา (TOP OF EUROPE)
 • เมือง Interlaken
 • เดินทางโดย สายการบินไทย (TG)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
21-29 พฤษภาคม 2565 128,000.-
18-26 มิถุนายน 2565 128,000.-
09-17 กรกฎาคม 2565 128,000.-
23-31 กรกฎาคม 2565 128,000.-
6-14 สิงหาคม 2565 128,000.-
20-28 สิงหาคม 2565 128,000.-
03-11 กันยายน 2565 128,000.-
15-23 ตุลาคม 2565 128,000.-
22-30 ตุลาคม 2565 128,000.-

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ SWISS PANORAMA 9 วัน