ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ » ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SWISS 10DAYS

ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SWISS 10DAYS

517   0

ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SWISS 10DAYS

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ซูริค – อันเดอร์แมท – รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ 
  • เซอร์แมท – ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
  • มงเทรอซ์ – พิชิตยอดเขา Glacier 3000 – อินเทอลาเก้น
  • กรินเดอวาลด์ – ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) – เลาเทรอบรุนเน่น
  • เมืองอินเทอลาเก้น – ลูกาโน่ – Fox Town Factory Stores
  • ซอนดริโอ – ทิราโน่ – BERNINA EXPRESS – ซังต์มอริทซ์
  • ลูเซิร์น – ล่องเรือโบราณ – ขึ้นเขาริกิ 
  • เดินทางโดย สายการบินไทย

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
16-25 ก.ย. 2565 149,000.-
14-23  ต.ค. 2565 149,000.-
18-27 พ.ย. 2565 149,000.-
10-19 ธ.ค. 2565 149,000.-
24 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66 149,000.-
21-30 ม.ค. 2566 149,000.-
10-19 ก.พ. 2566 149,000.-
17-26 มี.ค. 2566 149,000.-
07-16 เม.ษ. 2566 149,000.-
28 เม.ษ.  – 07 พ.ค. 2566 149,000.-
05 – 14 พ.ค. 2566 149,000.-

ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SWISS 10DAYS