ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ลี่เจียง » CLUB MED LIJIANG ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า

CLUB MED LIJIANG ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า

CLUB MED LIJIANG ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า

รหัสทัวร์

24023

โปรแกรม

ทัวร์ลี่เจียง

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 67 - ต.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

฿21,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

CLUB MED LIJIANG ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 5วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ (เมืองลี่เจียง)
  • วันที่ 2 เมืองลี่เจียง – แชงกรีล่า – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – เมืองโบราณแชงกรีล่า
  • วันที่ 3 วัดลามะซงจ้านหลิง – พิพิธภัณฑ์จามรี – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ -เมืองโบราณลี่เจียง– เข้าสู่ที่พัก CLUB MED Lijiang พร้อมอาหารและเครื่องดื่มไม่อั้น
  • วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ – ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (รวมค่ารถรางไป-กลับ) – อุทยานน้ำหยก – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน สถานะ
10 – 14 กันยายน 2567 21,888 จอง
17 – 21 กันยายน 2567 22,888 จอง
24 – 28 กันยายน 2567 22,888 จอง
08 – 12 ตุลาคม 2567 22,888 จอง
15 – 19  ตุลาคม 2567 22,888 จอง
22 – 26  ตุลาคม 2567 22,888 จอง


ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปตามธรรมเนียนท่านละ 1,800/ท่าน/ทริป

CLUB MED LIJIANG ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 5วัน 4คืน

ทัวร์ลี่เจียง

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 58 ครั้ง
5 กรกฎาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***