ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ » Harmony Winter Haven SWITZERLAND 8วัน 5คืน

Harmony Winter Haven SWITZERLAND 8วัน 5คืน

Harmony Winter Haven SWITZERLAND 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์

23143

โปรแกรม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 67 - ม.ค. 68

จำนวนวันเดินทาง

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿85,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Harmony Winter Haven SWITZERLAND 8วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

วัน โปรแกรมการเดินทาง
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
2 EK385  BKK-DXB   01.05 – 05.00 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  EK087  DXB-ZRH  08.25-12.25  กรุงเบิร์น –  นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – ไอน์สไตน์เฮาส์ – บ่อหมีสีน้ำตาล – ศาลากลางกรุงเบิร์น – เมืองบีล
3 เมืองบีล – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – น้ำพุจรวดเจ็ทโด – นาฬิกาดอกไม้ – เก้าอี้สามขา – จัตุรัส Place des Nations – เมืองโลซาน – ศาลาไทย – เมืองเวเว่ย์
4 เมืองเวเว่ย์ – รูปปั้นชาลี แชปลิน – เมืองมองเทรอซ์ –  ปราสาทชิลยอง – เมืองทาซ – นั่ง Shuttle Train สู่ หมู่บ้านเซอร์แมท  – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – นั่ง Shuttle train สู่เมืองทาช – เมืองทาซ Optional tour!! นั่งรถไฟสาย Gornergrat bahn
5 เมืองทาซ – สถานีกรินเดลวัลด์ – ขึ้นกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส สู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ต่อรถไฟ สู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค – ปราสาทน้ำแข็ง – อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – รถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟรา – ลงกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส สู่ สถานีกรินเดลวัลด์ – เมืองอินเตอร์ลาเคน – Kirchofer
6 เมืองอินเตอร์ลาเคน – หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ –  เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – เมืองซุก – หอนาฬิกา Zytturm –Lohri AG Store – เมืองซูริค
7 เมืองซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – ชมน้ำตกไรน์ – เมืองซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – โบสถ์ Grossmünster –โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราเซอร์ –ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค –  ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง EK086  ZRH-DXB  21.50-07.05
8 ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  EK372  DXB-BKK   09.30-18.40


Harmony Winter Haven SWITZERLAND 8วัน 5คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 48 ครั้ง
22 มิถุนายน 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***