ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เกาหลี » INSPIRE PLUS KORAE โซล ซูว็อน พระราชวังเคียงบก 5วัน 3คืน

INSPIRE PLUS KORAE โซล ซูว็อน พระราชวังเคียงบก 5วัน 3คืน

INSPIRE PLUS KORAE โซล ซูว็อน พระราชวังเคียงบก 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

22953

โปรแกรม

ทัวร์เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67 - ก.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿12,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

INSPIRE PLUS KORAE โซล ซูว็อน พระราชวังเคียงบก 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

วัน โปรแกรมการเดินทาง
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX748 BKK-ICN 22.20-06.05
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – อินชอน – CHINA TOWN + FAIRYTALE VILLAGE –  INSPIRE MEDIA ART(รวมค่าเข้าชม) – Suwon Starfield Library
3 ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – ถ่ายภาพด้านนอก DIOR POP-UP STORE – ถนน SEONGSU-DONG – ย่านฮงแด
4 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง
5 ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb – ร้านพลอยอเมทิสต์ – Hyundai premium outlet – Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 BX747 ICN-BKK 17.15-21.20


INSPIRE PLUS KORAE โซล ซูว็อน พระราชวังเคียงบก 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี


จำนวนคนเข้าดู 76 ครั้ง
19 มิถุนายน 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***