Red Maple Leaves TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

Red Maple Leaves TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

22940

โปรแกรม

ทัวร์โตเกียว

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 67 - ธ.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿31,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Red Maple Leaves TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ โปรแกรมทัวร์
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ600 BKK-NRT 23.50-08.00
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – จังหวัดยามานาชิ – พักฟูจิออนเซ็น
3 สวนโออิชิปาร์ค – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ นาริตะ
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หนึ่งวันเต็ม! 
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ601 NRT-BKK 09.15-14.35
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน สถานะ
01-05 พฤศจิกายน 2567 32,888 จอง
03-07 พฤศจิกายน 2567 31,888 จอง
05-09 พฤศจิกายน 2567 32,888 จอง
07-11 พฤศจิกายน 2567 32,888 จอง
09-13 พฤศจิกายน 2567 32,888 จอง
11-15 พฤศจิกายน 2567 32,888 จอง
13-17 พฤศจิกายน 2567 32,888 จอง
15-19 พฤศจิกายน 2567 32,888 จอง
17-21 พฤศจิกายน 2567 33,888 จอง
19-23 พฤศจิกายน 2567 33,888 จอง
21-25 พฤศจิกายน 2567 32,888 จอง
23-27 พฤศจิกายน 2567 32,888 จอง
25-29 พฤศจิกายน 2567 32,888 จอง
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2567 34,888 จอง
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2567 34,888 จอง
01-05 ธันวาคม 2567 36,888 จอง
03-07 ธันวาคม 2567 36,888 จอง
05-09 ธันวาคม 2567 36,888 จอง

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 2,000 บาท

Red Maple Leaves TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 74 ครั้ง
18 มิถุนายน 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***