ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ » Dancing Your Dream Switzerland 7วัน 4คืน

Dancing Your Dream Switzerland 7วัน 4คืน

Dancing Your Dream Switzerland 7วัน 4คืน

รหัสทัวร์

22650

ประเทศ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 67 - ธ.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

7วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

฿69,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Dancing Your Dream Switzerland 7วัน 4คืน

รายละเอียดการเดินทาง

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
13-19 พฤศจิกายน 67 69,888
4-10 ธันวาคม 67 69,888

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 70 CHF
  • ค่าวีซ่าเชงเก้น ราคา 5,900 บาท

Dancing Your Dream Switzerland 7วัน 4คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

FACEBOOK FANPAGE8 มิถุนายน 2024