ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ลี่เจียง » ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน

รหัสทัวร์

22561

ประเทศ

ทัวร์ลี่เจียง

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 67 - มี.ค. 68

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

฿29,990 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ โปรแกรมทัวร์
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง – เมืองฉู่เสี่ยง
2 เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า
3 วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
4 ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – นั่งรถไฟความเร็วสูงลี่เจียง-คุนหมิง
5 เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2568 34,990
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2568 34,990
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2568 29,990
19 – 23 มีนาคม 2568 29,990
26 – 30 มีนาคม 2568 29,990

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE5 มิถุนายน 2024