ทัวร์ตุรกี » ทัวร์ตุรกี TURKIYE ที่เดียว ตะลุยหิมะภูเขาเออร์ซิเยส 9วัน 7คืน BY TK

ทัวร์ตุรกี TURKIYE ที่เดียว ตะลุยหิมะภูเขาเออร์ซิเยส 9วัน 7คืน BY TK

ทัวร์ตุรกี TURKIYE ที่เดียว ตะลุยหิมะภูเขาเออร์ซิเยส 9วัน 7คืน BY TK

รหัสทัวร์

22327

ประเทศ

ทัวร์ตุรกี

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 67 - ม.ค. 68

จำนวนวันเดินทาง

9วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

฿45,555 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ตุรกี TURKIYE ที่เดียว ตะลุยหิมะภูเขาเออร์ซิเยส 9วัน 7คืน BY TK

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปร์ท
  • วันที่ 2 เมืองอังการา – พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก
  • วันที่ 3 ทะเลสาบเกลือ – เมืองคัปปาโดเกีย – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาพาซาแบค
  • วันที่ 4 *OPTION* ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินซาดัค – หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาอวานอส – สกีรีสอร์ท ภูเขาเออร์ซีเยส
  • วันที่ 5 *OPTION* ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – คาราวานซาราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล่
  • วันที่ 6 เมืองปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองชานัคคาเล่
  • วันที่ 7 ชมม้าไม้จำลอง – เมืองอิสตันบูล – ท่องเที่ยวย่าน BALAT – ถ่ายรูปคู่กับหอคอยกาลาตา – จตุรัสทักซิม
  • วันที่ 8 สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย – สนามบินอิสตันบูล
  • วันที่ 9 สนามบินสุวรรณภูมิ


ทัวร์ตุรกี TURKIYE ที่เดียว ตะลุยหิมะภูเขาเออร์ซิเยส 9วัน 7คืน BY TK

ทัวร์ตุรกี

FACEBOOK FANPAGE24 พฤษภาคม 2024