ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์คุนหมิง » ทัวร์จีน หว่อ อ้าย หนี่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน หว่อ อ้าย หนี่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน หว่อ อ้าย หนี่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

รหัสทัวร์

21460

โปรแกรม

ทัวร์คุนหมิง

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 67 - มิ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿22,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์จีน หว่อ อ้าย หนี่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง – ตลาดไนท์บาซาร์ MU742 BKK-KMG 15.55-19.35
  • วันที่ 2 เมืองคุนหมิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ – แชงกรีล่า – พิพิธภัณฑ์จามรี – เมืองโบราณแชงการีล่า
  • วันที่ 3 วัดลามะซงจ้านหลิง – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง
  • วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ – ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (รวมค่ารถรางไป-กลับ) – ร้านบัวหิมะ – เมืองฉู่สง
  • วันที่ 5 เมืองฉู่สง – เมืองคุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน – ร้านหยก เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านผ้าไหม – ซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต
  • วันที่ 6 วัดหยวนทง – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ MU741 KMG-BKK 13.15-14.55

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
07 – 12 มิถุนายน  2567 22,888 จองด่วน
14 – 19 มิถุนายน  2567 22,888 จองด่วน
21 – 26  มิถุนายน  2567 22,888 จองด่วน
28  มิถุนายน – 03 กรกฎาคม  2567 22,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปตามธรรมเนียนท่านละ 1,500/ท่าน/ทริป

ทัวร์จีน หว่อ อ้าย หนี่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 97 ครั้ง
5 เมษายน 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***