ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ลี่เจียง » ทัวร์จีน DRAGON SNOW ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 5วัน 4คืน

ทัวร์จีน DRAGON SNOW ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 5วัน 4คืน

ทัวร์จีน DRAGON SNOW ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 5วัน 4คืน

รหัสทัวร์

21457

โปรแกรม

ทัวร์ลี่เจียง

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

฿19,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์จีน DRAGON SNOW ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 5วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ (เมืองลี่เจียง) – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ DR5042 BKK-LJG 13.35-17.00
  • วันที่ 2 หมู่บ้านซีโจว (ชิมชาสามลิ้น+โชว์ชาวไป๋) – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองลี่เจียง – แชงกรีล่า – ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อน) – เมืองโบราณแชงกรีล่า
  • วันที่ 3 วัดลามะซงจ้านหลิง – ทะเลสาบนาพาไห่ – พิพิธภัณฑ์จามรี – เมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ – ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (รวมค่ารถรางไป-กลับ) – อุทยานน้ำหยก – สระมังกรดำ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ DR5041 LJG-BKK 10.25-12.35

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
07-11 พฤษภาคม 2567 19,888 จองด่วน
14-18 พฤษภาคม 2567 19,888 จองด่วน
21-25 พฤษภาคม 2567 19,888 จองด่วน
28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2567 19,888 จองด่วน
04-08 มิถุนายน 2567 19,888 จองด่วน
11-15 มิถุนายน 2567 19,888 จองด่วน
25-29 มิถุนายน 2567 19,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปตามธรรมเนียนท่านละ 1,500/ท่าน/ทริป

ทัวร์จีน DRAGON SNOW ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 5วัน 4คืน

ทัวร์ลี่เจียง

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 105 ครั้ง
5 เมษายน 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***