ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ลี่เจียง » ทัวร์จีน สูงแค่ไหนก็จะไป! ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน สูงแค่ไหนก็จะไป! ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน สูงแค่ไหนก็จะไป! ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

รหัสทัวร์

21453

โปรแกรม

ทัวร์ลี่เจียง

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿21,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์จีน สูงแค่ไหนก็จะไป! ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ (เมืองลี่เจียง) DR5042 BKK-LJG 13.35-17.00
  • วันที่ 2 เมืองลี่เจียง – แชงกรีล่า – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – ธารน้ำขาว ไป๋สุ่ยไถ – เมืองโบราณแชงกรีล่า
  • วันที่ 3 วัดลามะซงจ้านหลิง – ทะเลสาบนาพาไห่ – พิพิธภัณฑ์จามรี – เมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ – ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (รวมค่ารถรางไป-กลับ) – สระมังกรดำ
  • วันที่ 5 สะพานแก้วกระจกลี่เจียง – หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยไป๋ซา – เมืองโบราณซู่เหอ
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ DR5041 LJG-BKK 10.25-12.35

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
09-14 พฤษภาคม 2567 21,888 จองด่วน
16-21  พฤษภาคม 2567 21,888 จองด่วน
23-28 พฤษภาคม 2567 21,888 จองด่วน
06-11 มิถุนายน  2567 21,888 จองด่วน
13-18 มิถุนายน  2567 21,888 จองด่วน
20-25 มิถุนายน  2567 21,888 จองด่วน
27 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2567 21,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปตามธรรมเนียนท่านละ 1,600/ท่าน/ทริป

ทัวร์จีน สูงแค่ไหนก็จะไป! ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์ลี่เจียง

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 113 ครั้ง
5 เมษายน 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***