ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

21325

โปรแกรม

ทัวร์โอซาก้า

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ต.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿26,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – มิตซุย เอ้าท์เล็ท
  • วันที่ 3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – สะพานนาคะบาชิ – ถนนเมืองเก่าซันมาจิ – อิออน
  • วันที่ 4 เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – กิจกรรมชงชา – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • วันที่ 5 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
23 – 27 พฤษภาคม  2567 30,999 จองด่วน
07 – 11 มิถุนายน  2567 26,999 จองด่วน
01 – 05 กรกฎาคม  2567 27,999 จองด่วน
08 – 12  กรกฎาคม  2567 27,999 จองด่วน
15 – 19 กรกฎาคม 2567 28,999 จองด่วน
19 – 23  กรกฎาคม  2567 30,999 จองด่วน
26 – 30  กรกฎาคม  2567 30,999 จองด่วน
05 – 09  สิงหาคม  2567 29,999 จองด่วน
16 –  20  สิงหาคม  2567 28,999 จองด่วน
23 –  27  สิงหาคม  2567 28,999 จองด่วน
30 สิงหาคม – 03  กันยายน  2567 28,999 จองด่วน
06  –  10  กันยายน  2567 28,999 จองด่วน
13  –  17  กันยายน  2567 29,999 จองด่วน
20   –  24  กันยายน  2567 29,999 จองด่วน
27  กันยายน – 01  ตุลาคม  2567 28,999 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์+พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป ตามธรรมเนียนท่านละ 2,000/ท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5วัน 3คืน

ทัวร์โอซาก้า

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 97 ครั้ง
31 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***