ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า เกียวโต FREEDAY 4วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า เกียวโต FREEDAY 4วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า เกียวโต FREEDAY 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์

21321

โปรแกรม

ทัวร์โอซาก้า

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 67 - ก.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿25,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า เกียวโต FREEDAY 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
  • วันที่ 2 ปราสาทโอซาก้า – เมืองนารา – วัดโทไดจิ
  • วันที่ 3 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
  • วันที่ 4 เมืองเกียวโต –วัดคินคะคุจิ – กิจกรรมชงชา – ศาลเจ้าเฮอัน – ท่าอากาศยานคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
07 – 10 มิถุนายน 2567 25,999 จองด่วน
14 – 17 มิถุนายน 2567 25,999 จองด่วน
21 – 24 มิถุนายน 2567 25,999 จองด่วน
28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567 25,999 จองด่วน
05 – 08 กรกฎาคม 2567 25,999 จองด่วน
12 – 15 กรกฎาคม 2567 26,999 จองด่วน
19 – 22 กรกฎาคม 2567 28,999 จองด่วน
26 – 29 กรกฎาคม 2567 28,999 จองด่วน
02 – 05 สิงหาคม 2567 27,999 จองด่วน
09 – 12 สิงหาคม 2567 29,999 จองด่วน
11 – 14 สิงหาคม 2567 29,999 จองด่วน
16 – 19 สิงหาคม 2567 27,999 จองด่วน
23 – 26 สิงหาคม 2567 26,999 จองด่วน
30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2567 27,999 จองด่วน
06 – 09 กันยายน 2567 25,999 จองด่วน
13 – 16 กันยายน 2567 27,999 จองด่วน
20 – 23 กันยายน 2567 27,999 จองด่วน
27 – 30 กันยายน 2567 25,999 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์+พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป ตามธรรมเนียนท่านละ 2,000/ท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า เกียวโต FREEDAY 4วัน 3คืน

ทัวร์โอซาก้า

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 95 ครั้ง
31 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***