ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น Ohayo.. OSAKA โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า นาบานะโนะซาโตะ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Ohayo.. OSAKA โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า นาบานะโนะซาโตะ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Ohayo.. OSAKA โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า นาบานะโนะซาโตะ 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

21316

โปรแกรม

ทัวร์โอซาก้า

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿28,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น Ohayo.. OSAKA โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า นาบานะโนะซาโตะ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – Mitsui outlet park jazz dream – ชมงานไฟ Nabana No Sato Winter Illumination – กิฟุ
  • วันที่ 3 ตลาดเช้ามิยากาวะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – Aeon Mall
  • วันที่ 4 เกียวโต – ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free – วัดคิโยมิสุเดระ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ย่านชินเซไก
  • วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยว – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ( XJ611 KIX-BKK 19.15-23.15 )

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
03 – 07 พฤษภาคม 2567 30,888 จองด่วน
 17 – 21 พฤษภาคม 2567 28,888 จองด่วน
24 – 28 พฤษภาคม 2567 28,888 จองด่วน
30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567 30,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปตามธรรมเนียนท่านละ 1,500/ท่าน/ทริป

ทัวร์ญี่ปุ่น Ohayo.. OSAKA โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า นาบานะโนะซาโตะ 5วัน 3คืน

ทัวร์โอซาก้า

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 103 ครั้ง
29 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***