ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ฉางซา » ทัวร์จีน วั้งเซียนกู่ หุบเขาเทวดา ไม่เข้าร้านช้อป เที่ยวสบายไม่มีสะดุด 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน วั้งเซียนกู่ หุบเขาเทวดา ไม่เข้าร้านช้อป เที่ยวสบายไม่มีสะดุด 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน วั้งเซียนกู่ หุบเขาเทวดา ไม่เข้าร้านช้อป เที่ยวสบายไม่มีสะดุด 6วัน 5คืน

รหัสทัวร์

21275

โปรแกรม

ทัวร์ฉางซา

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - มิ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿29,990 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์จีน วั้งเซียนกู่ หุบเขาเทวดา ไม่เข้าร้านช้อป เที่ยวสบายไม่มีสะดุด 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัว (นครฉางซา) – ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  • วันที่ 2 เมืองหนานชาง – หอเถิงหวังเก๋อ – หมู่บ้านจำลองลูเชิร์น – ถนนคนเดินหนาน
  • วันที่ 3 เที่ยวทั้งวันหมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมกระเช้าไป-กลับ) – ล่องเรือชมแสงสีอู้วหนี่โจว
  • วันที่ 4 อุทยานภูเขาหลิงซาน(รวมกระเช้า) – ท้องฟ้ากระจก – ภูเขาหินเปียก – เมืองช่างเหร่า – หุบเขาเทวดา
  • วันที่ 5 เมืองซ่างเหร่า –มรดกโลกทางธรรมชาติภูเขาเต่า – รถไฟด่วนไปฉางซา
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัว (นครฉางซา) – ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
11-16 มีนาคม 2567

26-31 มีนาคม 2567

29,990.- จองด่วน
11-16 เมษายน 2567 (เต็ม)

13-18 เมษายน 2567 (เต็ม)

16-21 เมษายน 2567(เต็ม)

24-29 เมษายน 2567(เต็ม)

29,990.- จองด่วน
15-20 พฤษภาคม 2567

18-23 พฤษภาคม 2567

21-26 พฤษภาคม 2567(เต็ม)

23-28 พฤษภาคม 2567

25-30 พฤษภาคม 2567(เต็ม)

29,990.- จองด่วน
31-05 มิถุนายน 2567

18-23 มิถุนายน 2567

29,990.- จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 180 หยวน/ท่าน/ทริป

ทัวร์จีน วั้งเซียนกู่ หุบเขาเทวดา ไม่เข้าร้านช้อป เที่ยวสบายไม่มีสะดุด 6วัน 5คืน

ทัวร์ฉางซา

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 143 ครั้ง
23 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***