ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง ซุปตาร์…FROZEN LAND IN HONG KONG 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ซุปตาร์…FROZEN LAND IN HONG KONG 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ซุปตาร์…FROZEN LAND IN HONG KONG 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

21219

โปรแกรม

ทัวร์ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

฿22,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ฮ่องกง ซุปตาร์…FROZEN LAND IN HONG KONG 3วัน 2คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเช็กแลปก๊อก – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – Avenue of Star – Symphony of Lights
  • วันที่ 2 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน!! (รวมบัตรค่าเข้า และรถรับส่งแล้ว)
  • วันที่ 3 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดหวังต้าเซียน – ร้านจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – สนามบินเช็กแลปก๊อก – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
17 – 19 พฤษภาคม 2567 22,888 จองด่วน
31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2567 24,888 จองด่วน
07 – 09 มิถุนายน 2567 25,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน

ทัวร์ฮ่องกง ซุปตาร์…FROZEN LAND IN HONG KONG 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 111 ครั้ง
20 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***