เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น Fishing Village OSAKA 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Fishing Village OSAKA 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Fishing Village OSAKA 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 21210


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿25,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น Fishing Village OSAKA 5วัน 3คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เกียวโต -วัดคิโยมิสุเดระ- ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free – อาราชิยาม่า – อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม
  • วันที่ 4 โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – อามาโนะฮาชิดาเตะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – อิซุมิซาโนะ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2567 27,888 จองด่วน
02-06 พฤษภาคม 2567 27,888 จองด่วน
23-27 พฤษภาคม 2567 27,888 จองด่วน
05-09 กรกฎาคม 2567 25,888 จองด่วน
12-16 กรกฎาคม 2567 25,888 จองด่วน
19-23 กรกฎาคม 2567 27,888 จองด่วน
26-30 กรกฎาคม 2567 27,888 จองด่วน
02-06 สิงหาคม 2567 26,888 จองด่วน
16-20 สิงหาคม 2567 26,888 จองด่วน
23-27 สิงหาคม 2567 25,888 จองด่วน
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2567 25,888 จองด่วน
06-10 กันยายน 2567 25,888 จองด่วน
13-17 กันยายน 2567 25,888 จองด่วน
20-24 กันยายน 2567 26,888 จองด่วน
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2567 26,888 จองด่วน
03-07 ตุลาคม 2567 26,888 จองด่วน
09-13 ตุลาคม 2567 27,888 จองด่วน
11-15 ตุลาคม 2567 28,888 จองด่วน
17-21 ตุลาคม 2567 28,888 จองด่วน
22-26 ตุลาคม 2567 27,888 จองด่วน
24-28 ตุลาคม 2567 27,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น Fishing Village OSAKA 5วัน 3คืน

ทัวร์โอซาก้า

FACEBOOK FANPAGE


19 มีนาคม 2024