Popular Heritage OSAKA 5วัน 3คืน

Popular Heritage OSAKA 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

21207

โปรแกรม

ทัวร์โอซาก้า

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - ต.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿26,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Popular Heritage OSAKA 5วัน 3คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – Mitsui outlet Park Shiga Ryuo – กิฟุ
  • วันที่ 3 ตลาดเช้ามิยากาวะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – Aeon Mall
  • วันที่ 4 เกียวโต – ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free – วัดคิโยมิสุเดระ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
26-30 เมษายน 2567 29,888 จองด่วน
01-05 พฤษภาคม 2567 29,888 จองด่วน
09-13 พฤษภาคม 2567 27,888 จองด่วน
16-20 พฤษภาคม 2567 27,888 จองด่วน
04-08 กรกฎาคม 2567 27,888 จองด่วน
11-15 กรกฎาคม 2567 27,888 จองด่วน
18-22 กรกฎาคม 2567 29,888 จองด่วน
25-29 กรกฎาคม 2567 29,888 จองด่วน
01-05 สิงหาคม 2567 28,888 จองด่วน
15-19 สิงหาคม 2567 27,888 จองด่วน
22-26 สิงหาคม 2567 27,888 จองด่วน
29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2567 27,888 จองด่วน
05-09 กันยายน 2567 26,888 จองด่วน
12-16 กันยายน 2567 27,888 จองด่วน
19-23 กันยายน 2567 27,888 จองด่วน
26-30 กันยายน 2567 27,888 จองด่วน
02-06 ตุลาคม 2567 27,888 จองด่วน
04-08 ตุลาคม 2567 29,888 จองด่วน
10-14 ตุลาคม 2567 29,888 จองด่วน
16-20 ตุลาคม 2567 29,888 จองด่วน
18-22 ตุลาคม 2567 29,888 จองด่วน
23-27 ตุลาคม 2567 29,888 จองด่วน
25-29 ตุลาคม 2567 29,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน

Popular Heritage OSAKA 5วัน 3คืน

ทัวร์โอซาก้า

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 126 ครั้ง
19 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***