เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์คุนหมิง » ทัวร์จีน WINTER KUNMING คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (KY)

ทัวร์จีน WINTER KUNMING คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (KY)

ทัวร์จีน WINTER KUNMING คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (KY)

รหัสโปรแกรม : 21202


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿28,199 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์จีน WINTER KUNMING คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (KY)

รายละเอียดการเดินทางราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน

ทัวร์จีน WINTER KUNMING คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (KY)

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE


19 มีนาคม 2024