เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามเหนือ » ทัวร์เวียดนามเหนือ HELLO FANSIPAN ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 5วัน 4คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ HELLO FANSIPAN ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 5วัน 4คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ HELLO FANSIPAN ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 5วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 21141


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 4คืน


ราคาเริ่มต้น ฿15,555 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - ก.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เวียดนามเหนือ HELLO FANSIPAN ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 5วัน 4คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย เวียดนาม
  • วันที่ 2 ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านต๋าวาน – Moana Café(ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) – โบสถ์หิน
  • วันที่ 3 นั่งรถราง+ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาฟานซีปัน – สะพานแก้วมังกรเมฆ – ตลาดไนท์มาเก็ต
  • วันที่ 4 เมืองลาวกาย – ชมชายแดนจีน-เวียดนาม – ขอพรเจ้าแม่กวนอิมเมืองลาวกาย – ร้านเยื่อไผ่ – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ร้าน OTOP – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งตลาด 36 สาย
  • วันที่ 5 จัตุรัสบาดิงห์ – ถ่ายรูปด้านนอกสุสานลุงโฮ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
04-08 เม.ย. 67 17,999 บาท จองด่วน
05-09 เม.ย. 67

11-15 เม.ย. 67

12-16 เม.ย. 67

18,999 บาท จองด่วน
19-23 เม.ย. 67 15,555 บาท จองด่วน
09-13 พ.ค. 67

11-15 พ.ค. 67

16-20 พ.ค. 67

18-22 พ.ค. 67

23-27 พ.ค. 67

25-29 พ.ค. 67

15,555 บาท จองด่วน
31 พ.ค.-04 มิ.ย. 67 17,999 บาท จองด่วน
18-22 ก.ค. 67 17,999 บาท จองด่วน
19-23 ก.ค. 67 18,999 บาท จองด่วน
24-28 ก.ค. 67 16,999 บาท จองด่วน
25-29 ก.ค. 67 18,999 บาท จองด่วน
27-31 ก.ค. 67 16,999 บาท จองด่วน
08-12 ส.ค. 67

09-13 ส.ค. 67

18,999 บาท จองด่วน
17-21 ส.ค. 67

24-28 ส.ค. 67

15,555 บาท จองด่วน
04-08 ก.ย. 67

11-15 ก.ย. 67

13-17 ก.ย. 67

19-23 ก.ย. 67

21-25 ก.ย. 67

26-30 ก.ย. 67

15,555 บาท จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ HELLO FANSIPAN ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 5วัน 4คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ

FACEBOOK FANPAGE


18 มีนาคม 2024