ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามเหนือ » ทัวร์เวียดนามเหนือ SAYHI SAPA ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ SAYHI SAPA ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ SAYHI SAPA ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์

21134

โปรแกรม

ทัวร์เวียดนามเหนือ

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - ก.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿13,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เวียดนามเหนือ SAYHI SAPA ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม – ซาปา – ตลาดไนท์ซาปา
  • วันที่ 2 นั่งรถราง+ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน – Moana Sapa Café – หมู่บ้านต๋าวาน – โบสถ์หิน
  • วันที่ 3 ถ่ายรูปชายแดนจีน เวียดนาม – ฮานอย – ร้านเยื่อไผ่ – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงพระอาทิตย์ – ร้าน OTOP – ถนน 36 สาย
  • วันที่ 4 วัดเฉินก๊วก – Lotte Center– สนามบินเมืองฮานอย – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
04-07 เม.ย. 67 14,999 บาท จองด่วน
06-09 เม.ย. 67
(วันหยุดชดเชย)
12-15 เม.ย. 67
(วันสงกรานต์)
14-17 เม.ย. 67
(วันสงกรานต์)
17,999 บาท จองด่วน
19-22 เม.ย. 67 13,999 บาท จองด่วน
26-29 เม.ย. 67 14,999 บาท จองด่วน
11-14 พ.ค. 67
17-20 พ.ค. 67
18-21 พ.ค. 67
(หยุดวันวิสาขบูชา)
25-28 พ.ค. 67
 

 

13,999 บาท

จองด่วน
01-04 มิ.ย. 67 14,999 บาท จองด่วน
15-18 มิ.ย. 67 13,999 บาท จองด่วน
20-23 ก.ค. 67
(หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา)
16,555 บาท จองด่วน
25-28 ก.ค. 67 14,999 บาท จองด่วน
26-29 ก.ค. 67
(หยุดชดเชยวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
17,999 บาท จองด่วน
03-06 ส.ค. 67 13,999 บาท จองด่วน
09-12 ส.ค. 67
(หยุดวันแม่แห่งชาติ)
17,999 บาท จองด่วน
23-26 ส.ค. 67 13,999 บาท จองด่วน
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 67 14,999 บาท จองด่วน
06-09 ก.ย. 67
12-15 ก.ย. 67
14-17 ก.ย. 67
19-22 ก.ย. 67
26-29 ก.ย. 67
28 ก.ย. – 1 ต.ค. 67
13,999 บาท จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ SAYHI SAPA ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 84 ครั้ง
18 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***