เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์จางเจียเจี้ย » ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน 6วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 21123


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿15,990 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน 6วัน 5คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – เมืองอี้ชาง
  • วันที่ 2 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง – บ้านเกิดชวีหยวน – ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง
  • วันที่ 3 เมืองเฟิ่งหวง – ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – เมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
  • วันที่ 4 เมืองจางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
  • วันที่ 5 OPTION : สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – เมืองอี้ชาง
  • วันที่ 6 สนามบินซานเสีย – สนามบินดอนเมือง


ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน 6วัน 5คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย

FACEBOOK FANPAGE


15 มีนาคม 2024