เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง Super Save 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง Super Save 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง Super Save 3วัน 2คืน

รหัสโปรแกรม : 21111


จำนวนวันเดินทาง : 3วัน 2คืน


ราคาเริ่มต้น ฿13,900 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - พ.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ฮ่องกง Super Save 3วัน 2คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเช็กแล็บก็อก – โรงแรมที่พัก
  • วันที่ 2 อ่าวรีพัลส์เบย์ – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮํา – ร้านกังหันจิวเวลรี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดกวนอู – วัดเจ้าแม่ทับทิม – โรงแรมที่พัก
  • วันที่ 3 อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน – สนามบินเช็กแล็บก็อก – สนามบินสุวรรณภูมิ


ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 2,000 บาท/ท่าน

ทัวร์ฮ่องกง Super Save 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

FACEBOOK FANPAGE


15 มีนาคม 2024