ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG MACAO ​ZHUHAI 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG MACAO ​ZHUHAI 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG MACAO ​ZHUHAI 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

21107

โปรแกรม

ทัวร์ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - มิ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

฿12,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG MACAO ​ZHUHAI 3วัน 2คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเช็กแล็บก็อก – เมืองจูไห่ – โรงแรมที่พัก
  • วันที่ 2 เมืองจูไห่ – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านหยก – ร้านเยื่อไผ่ – วัดผู่โถว – ถนนคู่รัก – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองจูไห่ – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – ตลาดใต้ดินก๋งเป่ย – โรงแรมที่พัก
  • วันที่ 3 ข้ามสะพานข้ามทะเล – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานกังหันจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินเช็กแล็บก็อก – สนามบินสุวรรณภูมิ


ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG MACAO ​ZHUHAI 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 107 ครั้ง
15 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***