เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์คุนหมิง » มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน FD

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน FD

มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน FD

รหัสโปรแกรม : 21059


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿23,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง พ.ค. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน FD

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองต้าหลี่
  • วันที่ 2 เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – แชงกรีล่า – เมืองเก่าจงเตี้ยน
  • วันที่ 3 วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 4 อุทยานมังกรหยก – นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) – อุทยานน้ำหยก – ทะลสาบไป๋สุยเหอ – เมืองโบราณซูเหอ
  • วันที่ 5 เมืองลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองคุนหมิง – ตำหนักทอง – ร้านบัวหิมะ – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านหยก – ประตูม้าทองไก่หยก
  • วันที่ 6 สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
08 – 13 พฤษภาคม 2567 23,999 จองด่วน
15 – 20 พฤษภาคม 2567 24,999 จองด่วน
22 – 27 พฤษภาคม 2567 25,999 จองด่วน
29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567 25,999 จองด่วน
05 – 10 มิถุนายน 2567 25,999 จองด่วน
12 – 17 มิถุนายน 2567 25,999 จองด่วน
19 – 24 มิถุนายน 2567 25,999 จองด่วน
26 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567 25,999 จองด่วน
03 – 08 กรกฎาคม 2567 24,999 จองด่วน
21 – 26 สิงหาคม 2567 25,999 จองด่วน
28 สิงหาคม – 02 กันยายน 2567 25,999 จองด่วน
04 – 09 กันยายน 2567 25,999 จองด่วน
11 – 16 กันยายน 2567 25,999 จองด่วน
09 – 14 ตุลาคม 2567 26,999 จองด่วน
16 – 21 ตุลาคม 2567 25,999 จองด่วน
23 – 28 ตุลาคม 2567 26,999 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน FD

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE


12 มีนาคม 2024