ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์คุนหมิง » มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน 8L

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน 8L

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน 8L

รหัสทัวร์

21056

โปรแกรม

ทัวร์คุนหมิง

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ต.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿23,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน 8L

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง
  • วันที่ 2 เมืองคุนหมิง – เขาซีซาน – ตำหนักทอง – สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์
  • วันที่ 3 เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – แชงกรีล่า – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน
  • วันที่ 4 วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 5 อุทยานมังกรหยก – นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) – อุทยานน้ำหยก – ทะลสาบไป๋สุยเหอ – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองคุนหมิง
  • วันที่ 6 ร้านหยก – ร้านยา – วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
06 – 11 พฤษภาคม 2567 25,999 จองด่วน
08 – 13 พฤษภาคม 2567 24,999 จองด่วน
10 – 15 พฤษภาคม 2567 24,999 จองด่วน
13 – 18 พฤษภาคม 2567 24,999 จองด่วน
15 – 20 พฤษภาคม 2567 24,999 จองด่วน
27 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2567 23,999 จองด่วน
03 – 08 มิถุนายน 2567 25,999 จองด่วน
05 – 10 มิถุนายน 2567 24,999 จองด่วน
10 – 15 มิถุนายน 2567 23,999 จองด่วน
12 – 17 มิถุนายน 2567 24,999 จองด่วน
17 – 22 มิถุนายน 2567 23,999 จองด่วน
19 – 24 มิถุนายน 2567 24,999 จองด่วน
24 –  29 มิถุนายน 2567 23,999 จองด่วน
26 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567 24,999 จองด่วน
28 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2567 24,999 จองด่วน
02 – 07 กันยายน 2567 23,999 จองด่วน
04 – 09 กันยายน 2567 24,999 จองด่วน
06 – 11 กันยายน 2567 24,999 จองด่วน
09 – 14 กันยายน 2567 23,999 จองด่วน
11 – 13 กันยายน 2567 24,999 จองด่วน
16 – 21 กันยายน 2567 23,999 จองด่วน
18 – 23 กันยายน 2567 24,999 จองด่วน
20 – 25 กันยายน 2567 24,999 จองด่วน
23 – 28 กันยายน 2567 23,999 จองด่วน
25 – 30 กันยายน 2567 24,999 จองด่วน
07 – 12 ตุลาคม 2567 26,999 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน 8L

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 131 ครั้ง
12 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***