ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์ยุโรป ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน

รหัสโปรแกรม : 20982


จำนวนวันเดินทาง : 9วัน 6คืน


ราคาเริ่มต้น ฿89,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง พ.ค. 67 - พ.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ยุโรป ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด – ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี – กรุงโรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – St.Peter’s Square – โคลอสเซี่ยม – ประตูชัยคอนสแตนติน – จัตุรัสโรมัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ช้อปปิ้ง ถนน Via Condotti – เมืองปิซา
 • วันที่ 3 เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า – มหาวิหารปิซ่า – Pisa Baptisty of St. John – เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – พระราชวังมิลาน – ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด
 • วันที่ 4 เมืองโคโม่- ทะเลสาบโคโม่ – เมืองลูกาโน่ – เมืองซุก – Lohri AG Store – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล –
  Schwanenplatz
 • วันที่ 5 เมืองลูเซิร์น – กรินเดลวัลด์ – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทน้ำแข็ง – อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – เมืองเบอซ็องซง
 • วันที่ 6 เมืองเบอซ็องซง – เมืองทรัว – เมืองปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช
 • วันที่ 7 ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ห้างปลอดภาษี Benlux duty free – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – เอาท์เล็ท ลาวัลเล่
 • วันที่ 8 นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • วันที่ 9 ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
2-10 พฤษภาคม 67 89,888 จองด่วน
10-18 พฤษภาคม 67 89,888 จองด่วน
22-30 พฤษภาคม 67 89,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท
 • ค่าทิปท่านละ 60 EUR/ท่าน
 • ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

ทัวร์ยุโรป ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป

FACEBOOK FANPAGE


4 มีนาคม 2024