ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น Refreshing TOKYO FUJI SHIZUOKA OBUCHI SASABA 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Refreshing TOKYO FUJI SHIZUOKA OBUCHI SASABA 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Refreshing TOKYO FUJI SHIZUOKA OBUCHI SASABA 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

20977

โปรแกรม

ทัวร์โตเกียว

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿26,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น Refreshing TOKYO FUJI SHIZUOKA OBUCHI SASABA 5วัน 3คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – พักฟูจิออนเซ็น
  • วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – ไร่ชา Obuchi Sasaba – โตเกียว – วัดอาซากุสะ
  • วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น– ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2567 28,888 จองด่วน
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2567 29,888 จองด่วน
05-09 มิถุนายน 2567 27,888 จองด่วน
07-11 มิถุนายน 2567 27,888 จองด่วน
08-12 มิถุนายน 2567 27,888 จองด่วน
13-17 มิถุนายน 2567 26,888 จองด่วน
15-19 มิถุนายน 2567 27,888 จองด่วน
20-24 มิถุนายน 2567 27,888 จองด่วน
22-26 มิถุนายน 2567 26,888 จองด่วน
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567 27,888 จองด่วน
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2567 27,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์ญี่ปุ่น Refreshing TOKYO FUJI SHIZUOKA OBUCHI SASABA 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 134 ครั้ง
4 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***