เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น Refreshing TOKYO FUJI SHIZUOKA OBUCHI SASABA 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Refreshing TOKYO FUJI SHIZUOKA OBUCHI SASABA 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Refreshing TOKYO FUJI SHIZUOKA OBUCHI SASABA 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 20977


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿26,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น Refreshing TOKYO FUJI SHIZUOKA OBUCHI SASABA 5วัน 3คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – พักฟูจิออนเซ็น
  • วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – ไร่ชา Obuchi Sasaba – โตเกียว – วัดอาซากุสะ
  • วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น– ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2567 28,888 จองด่วน
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2567 29,888 จองด่วน
05-09 มิถุนายน 2567 27,888 จองด่วน
07-11 มิถุนายน 2567 27,888 จองด่วน
08-12 มิถุนายน 2567 27,888 จองด่วน
13-17 มิถุนายน 2567 26,888 จองด่วน
15-19 มิถุนายน 2567 27,888 จองด่วน
20-24 มิถุนายน 2567 27,888 จองด่วน
22-26 มิถุนายน 2567 26,888 จองด่วน
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567 27,888 จองด่วน
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2567 27,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์ญี่ปุ่น Refreshing TOKYO FUJI SHIZUOKA OBUCHI SASABA 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE


4 มีนาคม 2024