เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » HONGKONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง BY FD 3วัน 2คืน (APR)

HONGKONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง BY FD 3วัน 2คืน (APR)

HONGKONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง BY FD 3วัน 2คืน (APR)

รหัสโปรแกรม : 20944


จำนวนวันเดินทาง : 3วัน 2คืน


ราคาเริ่มต้น ฿20,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

HONGKONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง BY FD 3วัน 2คืน (APR)

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ชมวิวจุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว อ่าวรีพลัสเบย์
  • วันที่ 2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  • วันที่ 3 วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท – วัดหวังต้าเซียน – อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท – สนามบินเช็กแล็บก๊อก – สนามบินดอนเมือง

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
12 – 14 เมษายน 2567

เทศกาลสงกรานต์

23,999 จองด่วน
13 – 15 เมษายน 2567

เทศกาลสงกรานต์

23,999 จองด่วน
14 – 16 เมษายน 2567

เทศกาลสงกรานต์

23,999 จองด่วน
15 – 17 เมษายน 2567

เทศกาลสงกรานต์

21,999 จองด่วน
19 – 21 เมษายน 2567 20,999 จองด่วน
20 – 22 เมษายน 2567 20,999 จองด่วน
25 – 27 เมษายน 2567 20,999 จองด่วน
26 – 28 เมษายน 2567 20,999 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

HONGKONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง BY FD 3วัน 2คืน (APR)

ทัวร์ฮ่องกง

FACEBOOK FANPAGE


2 มีนาคม 2024