เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » มหัศจรรย์…JAPAN ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ คามิโคจิ พิ้งค์มอส 7วัน 4คืน

มหัศจรรย์…JAPAN ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ คามิโคจิ พิ้งค์มอส 7วัน 4คืน

มหัศจรรย์...JAPAN ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ คามิโคจิ พิ้งค์มอส 7วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 20898


จำนวนวันเดินทาง : 7วัน 4คืน


ราคาเริ่มต้น ฿55,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์…JAPAN ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ คามิโคจิ พิ้งค์มอส 7วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ
  • วันที่ 3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ถนนเมืองเก่าซันมาจิ – สะพานนาคะบาชิ
  • วันที่ 4 เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – อิออน มอลล์
  • วันที่ 5 เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองนากาโน่ – อุทยานคามิโคจิ – ทะเลสาบสุวะ
  • วันที่ 7 เมืองยามานะชิ – เทศกาลทุ่งดอกพิ้งค์มอส – กิจกรรมชงชา – ช้อปปิ้งชินจูกุ – สนามบินฮาเนดะ
  • วันที่ 8 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
14 – 20   พฤษภาคม 2567 55,999 จองด่วน
21 – 27 พฤษภาคม 2567 55,999 จองด่วน
  28 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567 55,999 จองด่วน
30 พฤษภาคม – 05 มิถุนายน 2567 55,999 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

มหัศจรรย์…JAPAN ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ คามิโคจิ พิ้งค์มอส 7วัน 4คืน

ทัวร์ทาคายาม่า

FACEBOOK FANPAGE


29 กุมภาพันธ์ 2024