เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ซุปตาร์…Say Hi Banahill นอนบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน

ซุปตาร์…Say Hi Banahill นอนบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน

ซุปตาร์...Say Hi Banahill นอนบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 20856


จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿13,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ซุปตาร์…Say Hi Banahill นอนบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – สะพานมังกร
  • วันที่ 2 สวนเอเปค – ช้อปปิ้งร้านสินค้า O-TOP – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน
  • วันที่ 3 บานาฮิลล์ – โซนสวนดอกไม้ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – สวนสนุก
  • วันที่ 4 สะพานโกเด้นบริดจ์ – วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
06 – 09 เมษายน 2567

วันจักรี, วันหยุดชดเชย

16,888 จองด่วน
18 – 27 เมษายน 2567 15,888 จองด่วน
25 – 28 เมษายน 2567 14,888 จองด่วน
01 – 04 พฤษภาคม 2567

วันแรงงานแห่งชาติ, วันฉัตรมงคล

16,888 จองด่วน
10 – 13 พฤษภาคม 2567 15,888 จองด่วน
18 – 21 พฤษภาคม 2567 15,888 จองด่วน
25 – 28 พฤษภาคม 2567 15,888 จองด่วน
31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567

วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

15,888 จองด่วน
13 – 16 มิถุนายน 2567 15,888 จองด่วน
22 – 25 มิถุนายน 2567 15,888 จองด่วน
29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2567 15,888 จองด่วน
13 – 16 กรกฎาคม 2567 15,888 จองด่วน
18 – 21 กรกฎาคม 2567

วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา

16,888 จองด่วน
20 – 23 กรกฎาคม 2567

วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา,วันหยุดชดเชย

16,888 จองด่วน
10 – 13 สิงหาคม 2567

วันแม่แห่งชาติ

16,888 จองด่วน
17 – 20 สิงหาคม 2567 15,888 จองด่วน
31 สิงหาคม – 03 กันยายน 2567 15,888 จองด่วน
12 – 15 กันยายน 2567 15,888 จองด่วน
19 – 22 กันยายน 2567 13,888 จองด่วน
26 – 29 กันยายน 2567 15,888 จองด่วน
03 – 06 ตุลาคม 2567 15,888 จองด่วน
05 – 08 ตุลาคม 2567 15,888 จองด่วน
10 – 13 ตุลาคม 2567

วันนวมินทรมหาราช หรือ วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

16,888 จองด่วน
12 – 15 ตุลาคม 2567

วันนวมินทรมหาราช หรือ วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

16,888 จองด่วน
18 – 21 ตุลาคม 2567 15,888 จองด่วน
19 – 22 ตุลาคม 2567 15,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป

ซุปตาร์…Say Hi Banahill นอนบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง

FACEBOOK FANPAGE


27 กุมภาพันธ์ 2024