ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง นองปิง รีพลัสเบย์ วิตอเรียพีค 4วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง รีพลัสเบย์ วิตอเรียพีค 4วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง รีพลัสเบย์ วิตอเรียพีค 4วัน 2คืน

รหัสทัวร์

20501

โปรแกรม

ทัวร์ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - พ.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

฿16,990 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง รีพลัสเบย์ วิตอเรียพีค 4วัน 2คืน

 นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ชมวิวอ่าววิคตอเรีย ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินนานาชาติฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – รีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค – Avenue of Stars
  • วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง)
  • วันที่ 4 วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
24 – 27 มีนาคม 2567

17,990

จองด่วน

27 – 30 มีนาคม 2567

17,990

จองด่วน

18 – 21 เมษายน 2567 18,990

จองด่วน

19 – 22 เมษายน 2567 18,990

จองด่วน

19 – 22 เมษายน 2567 18,990

จองด่วน

25 – 28 เมษายน 2567 17,990

จองด่วน

25 – 29 เมษายน 2567 18,990

จองด่วน

27 -30 เมษายน 2567 18,990

จองด่วน

29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2567 16,990

จองด่วน

02 – 05 มิถุนายน 2567 18,990

จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิป 1,500 บาท/ท่าน


ทัวร์ฮ่องกง นองปิง รีพลัสเบย์ วิตอเรียพีค 4วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 123 ครั้ง
19 กุมภาพันธ์ 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***