เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ กระเช้านองปิง รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ กระเช้านองปิง รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ กระเช้านองปิง รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค 3วัน 2คืน

รหัสโปรแกรม : 20466


จำนวนวันเดินทาง : 3วัน 2คืน


ราคาเริ่มต้น ฿18,990 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง พ.ค. 67 - ก.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ กระเช้านองปิง รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค 3วัน 2คืน

นมัสการพระใหญ่เทียนถาน หมุนกังหันขอพร วัดแชกงหมิว ไหว้เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิงสักการะพระใหญ่ เดินชมหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ชมวิวเกาะฮ่องกง วิคตอเรียพีค ชม A SYMPHONY OF LIGHTS ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย อิสระ 1 วัน (เลือกซื้อดิสนีย์แลนด์) เมนูพิเศษ!! ติ่มซำฮ่องกง ห่านย่าง ชาบูสไตล์ฮ่องกง


วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

18 – 20 พฤษภาคม 2567 18,990
07 – 09 มิถุนายน 2567 19,990
08 – 10 มิถุนายน 2567 18,990
15 – 17 มิถุนายน 2567 18,990
22 – 24 มิถุนายน 2567 18,990
05 – 07 กรกฎาคม 2567 19,990
06 – 08 กรกฎาคม 2567 19,990
12 – 14 กรกฎาคม 2567 19,990
13 – 15 กรกฎาคม 2567 19,990

ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ กระเช้านองปิง รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง

FACEBOOK FANPAGE


16 กุมภาพันธ์ 2024