ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน มูเรียกพลัง 9 วัดดัง 4วัน 3คืน BY CI

ทัวร์ไต้หวัน มูเรียกพลัง 9 วัดดัง 4วัน 3คืน BY CI

ทัวร์ไต้หวัน มูเรียกพลัง 9 วัดดัง 4วัน 3คืน BY CI

รหัสทัวร์

20395

โปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ต.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿18,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ไต้หวัน มูเรียกพลัง 9 วัดดัง 4วัน 3คืน BY CI

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – วัดจื่อหนานกง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านใบชา – ไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 2 เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – GERMANIUM – วัดหลงซาน – วัดเสียไห่เฉิงหวง – วัดต้าหลงตงเป่าอัน – หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนานชุน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
  • วันที่ 3 COSMETIC SHOP – เจิ้งปิง บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – วัดชิงเทียนกง – วัดชิงซาน – วัดเทียนโฮ้ว – ซีเหมินติง
  • วันที่ 4 สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ


ทัวร์ไต้หวัน มูเรียกพลัง 9 วัดดัง 4วัน 3คืน BY CI

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 120 ครั้ง
13 กุมภาพันธ์ 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***