ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 20377


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿29,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – พักฟูจิออนเซ็น
  • วันที่ 3 ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – สวนโออิชิปาร์ค – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก) – AEON MALL
  • วันที่ 4 คามิโคจิ – สะพานคัปปาบาชิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


12 กุมภาพันธ์ 2024