ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

20377

โปรแกรม

ทัวร์โตเกียว

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - มิ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿29,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – พักฟูจิออนเซ็น
  • วันที่ 3 ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – สวนโออิชิปาร์ค – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก) – AEON MALL
  • วันที่ 4 คามิโคจิ – สะพานคัปปาบาชิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ทัวร์ญี่ปุ่น Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 210 ครั้ง
12 กุมภาพันธ์ 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***