ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ลี่เจียง » ทัวร์ลี่เจียง Horizon บินตรงลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์ลี่เจียง Horizon บินตรงลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์ลี่เจียง Horizon บินตรงลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน

รหัสทัวร์

20366

โปรแกรม

ทัวร์ลี่เจียง

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - เม.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿22,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ลี่เจียง Horizon บินตรงลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ (เมืองลี่เจียง)
  • วันที่ 2 เมืองลี่เจียง – แชงกรีล่า – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – ธารน้ำขาว ไป๋สุ่ยไถ
  • วันที่ 3 วัดลามะซงจ้านหลิง – ทะเลสาบนาพาไห่ – พิพิธภัณฑ์จามรี – เมืองลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ – ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ
  • วันที่ 5 สะพานแก้วกระจกลี่เจียง – หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยไป๋ซา – เมืองโบราณซู่เหอ
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ทัวร์ลี่เจียง Horizon บินตรงลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์ลี่เจียง

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 112 ครั้ง
12 กุมภาพันธ์ 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***