ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง Wow Wow! ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง Wow Wow! ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง Wow Wow! ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 20317


จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿9,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - ก.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เวียดนามกลาง Wow Wow! ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – วัดหลินอึ๋ง
  • วันที่ 2 ร้านผ้าไหม – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานมือทองคำ – อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์
  • วันที่ 3 เมืองฮอยอัน –หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน -หมู่บ้านกั๊มทาน –นั่งเรือกระด้ง -เมืองมรดกโลกฮอยอัน –เมืองดานัง
  • วันที่ 4 ร้านกาแฟ Palm Beach – สวนเอเปค – Vincom Plaza – ร้านเยี่อไผ่ – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ท่าอากาศยานดอนเมือง 


ทัวร์เวียดนามกลาง Wow Wow! ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง

FACEBOOK FANPAGE


7 กุมภาพันธ์ 2024