ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 20314


จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿17,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ไต้หวัน CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน – เมืองไทจง
  • วันที่ 2 เมืองไทจง – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง ณ ทะเลสาบ
  • วันที่ 3 นิวไทเป – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ไทเป – Germanium Shop – ตึกไทเป 101
  • วันที่ 4 วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Cosmetic – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ทัวร์ไต้หวัน CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


7 กุมภาพันธ์ 2024