ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์

20314

โปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - มิ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿17,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ไต้หวัน CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน – เมืองไทจง
  • วันที่ 2 เมืองไทจง – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง ณ ทะเลสาบ
  • วันที่ 3 นิวไทเป – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ไทเป – Germanium Shop – ตึกไทเป 101
  • วันที่ 4 วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Cosmetic – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ทัวร์ไต้หวัน CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 128 ครั้ง
7 กุมภาพันธ์ 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***