ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » MIRACLE EUROPE ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน

MIRACLE EUROPE ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน

MIRACLE EUROPE ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 20229


จำนวนวันเดินทาง : 8วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿77,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง พ.ค. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

MIRACLE EUROPE ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี
  • วันที่ 3 เมืองโลมาซโซ – เมืองซุก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – Lohri AG Store – เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก
  • วันที่ 4 ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ – ยอดเขาทิตลิส – สะพานแขวน – ถ้ำน้ำแข็ง – เมืองบาเซิล
  • วันที่ 5 เมืองกอลมาร์ – เมืองทรัว – เมืองปารีส
  • วันที่ 6 ประตูชัยฝรั่งเศส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ห้างปลอดภาษี Benlux duty free – ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยต
  • วันที่ 7 เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอโกล – ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี
  • วันที่ 8 ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

15-22 พฤษภาคม 67 77,888
12-19 มิถุนายน 67 77,888
26 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 67  77,888
28 สิงหาคม-4 กันยายน 67  78,888
11 -18 กันยายน 67  77,888
25 กันยายน -2 ตุลาคม 67 77,888
9 ตุลาคม-16 ตุลาคม 67 79,888

MIRACLE EUROPE ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน

ทัวร์อิตาลี

FACEBOOK FANPAGE


2 กุมภาพันธ์ 2024