TOKYO FUJI YOKOHAMA PINKMOSS 5วัน 3คืน

TOKYO FUJI YOKOHAMA PINKMOSS 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

20225

โปรแกรม

ทัวร์โตเกียว

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - พ.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿29,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

TOKYO FUJI YOKOHAMA PINKMOSS 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท
  • วันที่ 3 เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ Fuji Shibazakura 2024 – สวนโออิชิปาร์ค – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก
  • วันที่ 4 วัดอาซากุสะ – โยโกฮาม่า – ย่านโยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ – Yokohama Air Cabin – โกดังอิฐสีแดงโยโกฮาม่า
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

19-23 เมษายน 67 29,888
23-27 เมษายน 67 29,888
25-29 เมษายน 67 30,888
27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 67 31,888
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 67 31,888
01-05 พฤษภาคม 67 32,888
02-06 พฤษภาคม 67 32,888
03-07 พฤษภาคม 67 32,888
04-08 พฤษภาคม 67 31,888
09-13 พฤษภาคม 67 30,888
11-15 พฤษภาคม 67 29,888
16-20 พฤษภาคม 67 29,888
18-22 พฤษภาคม 67 29,888
21-25 พฤษภาคม 67 29,888
23-27 พฤษภาคม 67 30,888
24-28 พฤษภาคม 67 29,888

TOKYO FUJI YOKOHAMA PINKMOSS 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 149 ครั้ง
2 กุมภาพันธ์ 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***