เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » ทัวร์โตเกียว ทิวลิปสวยตะโกน FREEDAY 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว ทิวลิปสวยตะโกน FREEDAY 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว ทิวลิปสวยตะโกน FREEDAY 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 20135


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿33,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์โตเกียว ทิวลิปสวยตะโกน FREEDAY 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินนาริตะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  • วันที่ 3 หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมทิวลิปฮามุระ – ชินจุกุ
  • วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  • วันที่ 5 วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – สนามบินนาริตะ –  สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

30 มีนาคม – 03 เมษายน 67 37,999
31 มีนาคม – 04 เมษายน 67 37,999
01 – 05 เมษายน 2567 37,999
02 – 06 เมษายน 2567 37,999
03 – 07 เมษายน 2567 39,999
04 – 08 เมษายน 2567 39,999
05 – 09 เมษายน 2567 39,999
06 – 10 เมษายน 2567 39,999
07 – 11 เมษายน 2567 37,999
08 – 12 เมษายน 2567 37,999
09 – 13 เมษายน 2567 บัส 1 43,999
09 – 13 เมษายน 2567 บัส 2 43,999
10 – 14 เมษายน 2567 บัส 1 43,999
10 – 14 เมษายน 2567 บัส 2 43,999
11 – 15 เมษายน 2567 บัส 1 43,999
11 – 15 เมษายน 2567 บัส 2 43,999
11 – 15 เมษายน 2567 บัส 3 43,999
12 – 16 เมษายน 2567 บัส 1 45,999
12 – 16 เมษายน 2567 บัส 2 45,999
12 – 16 เมษายน 2567 บัส 3 45,999
13 – 17 เมษายน 2567 บัส 1 45,999
13 – 17 เมษายน 2567 บัส 2 45,999
13 – 17 เมษายน 2567 บัส 3 45,999
14 – 18 เมษายน 2567 บัส 1 43,999
14 – 18 เมษายน 2567 บัส 2 43,999
15 – 19 เมษายน 2567 43,999
18 – 22 เมษายน 2567 33,999
19 – 23 เมษายน 2567 33,999
20 – 24 เมษายน 2567 33,999
22 – 26 เมษายน 2567 33,999
23 – 27 เมษายน 2567 33,999

ทัวร์โตเกียว ทิวลิปสวยตะโกน FREEDAY 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


31 มกราคม 2024